Tekeningen en bestek
Het maken van werktekeningen (principe details) en een besteksomschrijving op basis waarvan bouwers en leveranciers een offerte kunnen maken.

Leveranciersselectie
Het in overleg met de klant selecteren van bouwers en leveranciers die vanuit hun specialisme en ervaring alsmede een optimale prijs/-kwaliteitsverhouding passen bij de opdracht.

Beoordelen van offertes
FitsDesign is op de hoogte van de prijzen in de markt en ziet het als haar taak om namens haar klanten de gewenste kwaliteit zo prijsgunstig mogelijk in te kopen.

Gespecificeerde totaalbegroting
Een gespecificeerde totaalbegroting voor de realisatie geeft inzicht in alle kostenposten en stelt de opdrachtgever in staat om op onderdelen nog te kunnen bijsturen.